Lamellgardin

Mäta och montera din lamellgardin. 
– För ett perfekt resultat! 

 

Nisch- & takmontering

 

Att mäta 

När du mäter för en nisch- eller takmonterad lamellgardin är det viktigt att tänka på att fästet ska monteras minst 6,5 cm från väggen eller fönsterlisten. Detta för att lamellerna ska få plats. 

När du mäter längden på lamellgardinen utgår du helt enkelt från den punkt du planerar att montera takfästena och mäter sedan ner till den höjd du vill att gardinen ska sluta på.

När lamellen monterats kommer lamellgardinen att täcka hela skenans bredd. Detta gör att du endast behöver ta hänsyn till att lamellskenan får plats på bredden där den ska monteras upp.

Att montera 

1. Montera de medföljande takfästena jämnt fördelade utmed skenan. Börja med clipset på dragsidan c:a 5 cm från lamellskenans ände.

2. Snäpp fast lamellgardinsskenan i takfästena.

3. Montera de båda linsträckarna, en på kulkedjan och en på draglinan så att båda är ordentligt sträckta. Se bilden till höger. Det är viktigt att linsträckarna används så att ej små barn riskerar att komma till skada genom att linan eller kulkedjan hänger löst.

OBS! Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från draglinan.

 

Väggmontering

 

Att mäta 

När du mäter längden på lamellgardinen utgår du helt enkelt från den punkt du planerar att montera väggfästena och mäter sedan ner till den höjd du vill att gardinen ska sluta på.

När lamellen monterats kommer lamellgardinen att täcka hela skenans bredd. Detta gör att du endast behöver ta hänsyn till att lamellskenan får plats på bredden där den ska monteras upp.

Att montera

1. Montera de medföljande väggfästena. Dessa ska vara jämnt fördelade utefter skenans längd. Börja med väggfästena på dragsidan c:a 5 cm från lamellskenans ände.

2. Snäpp fast lamellgardinsskenan i väggfästena.

3. Montera de båda linsträckarna, en på kulkedjan och en på draglinan så att båda är ordentligt sträckta. Se bilden till höger. Det är viktigt att linsträckarna används så att ej små barn riskerar att komma till skada genom att linan eller kulkedjan hänger löst.

OBS! Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från draglinan.

Lamellgardin

Mäta och montera din lamellgardin. 
– För ett perfekt resultat! 

 

Nisch- & takmontering

 

Att mäta 

När du mäter för en nisch- eller takmonterad lamellgardin är det viktigt att tänka på att fästet ska monteras minst 6,5 cm från väggen eller fönsterlisten. Detta för att lamellskenan ska få plats. 

När du mäter längden på lamellgardinen utgår du helt enkelt från den punkt du planerar att montera takfästena och mäter sedan ner till den höjd du vill att gardinen ska sluta på.

När lamellen monterats kommer lamellgardinen att täcka hela skenans bredd. Detta gör att du endast behöver ta hänsyn till att lamellskenan får plats på bredden där den ska monteras upp.

Att montera 

1. Montera de medföljande takfästena jämnt fördelade utmed skenan. Börja med clipset på dragsidan c:a 5 cm från lamellskenans ände.

2. Snäpp fast lamellgardinsskenan i takfästena.

3. Montera de båda linsträckarna, en på kulkedjan och en på draglinan så att båda är ordentligt sträckta. Se bilden till höger. Det är viktigt att linsträckarna används så att ej små barn riskerar att komma till skada genom att linan eller kulkedjan hänger löst.

OBS! Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från draglinan.

 

Väggmontering

 

Att mäta 

När du mäter längden på lamellgardinen utgår du helt enkelt från den punkt du planerar att montera väggfästena och mäter sedan ner till den höjd du vill att gardinen ska sluta på.

När lamellen monterats kommer lamellgardinen att täcka hela skenans bredd. Detta gör att du endast behöver ta hänsyn till att lamellskenan får plats på bredden där den ska monteras upp.

Att montera

1. Montera de medföljande väggfästena. Dessa ska vara jämnt fördelade utefter skenans längd. Börja med väggfästena på dragsidan c:a 5 cm från lamellskenans ände.

2. Snäpp fast lamellgardinsskenan i väggfästena.

3. Montera de båda linsträckarna, en på kulkedjan och en på draglinan så att båda är ordentligt sträckta. Se bilden till höger. Det är viktigt att linsträckarna används så att ej små barn riskerar att komma till skada genom att linan eller kulkedjan hänger löst.

OBS! Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från draglinan.