Plisségardin

Hur du mäter och monterar.
– För ett perfekt resultat!

Det finns lite olika saker att tänka på när du ska mäta för din plisségardin. Detta är beroende av hur du har tänkt att montera den. Om det är en mörkläggande väv så är väggmontering det bästa alternativet, då det vid nischmontering kan bli en glipa mellan väven och fönsterkarmen. Detta problem kommer du runt genom att välja väggmontering och då lägga på ungefär 5 cm på vardera sida av fönstret. 

Nischmonterad 

Att mäta

I en nisch så rekommenderar vi att man drar bort 1 mm per sida. Vi drar sedan bort ytterligare 3 mm i produktionen (totalt 5 mm) för att underlätta monteringen.

 

 

Att montera

 1. Montera de medföljande fästena 3-6 cm in från kanten. 
 2. Snäpp fast plisséskenan i fästena.
 3. Justera linan efter önskat mått från golvet genom att öppna upp den vita plastdetaljen på linan och sedan klippa den efter önskat mått. 

OBS! Linan skall inte vara närmare än 150 cm från golvet  så att små barn ej kan komma åt lindan och skada sig. Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från produkten.

Väggmonterad 

Att mäta

När du mäter för en väggmonterad plisségardin som man oftast använder vid t ex mörkläggning för att plisségardinen ska täcka hela fönstret så rekommenderar vi att man lägger på 7 cm på vardera sida. Man får dock tänka på att plisségardinen kommer att komma ut en bit från väggen beroende på hur fönstret är monterat och hur karmen ser ut. 

Att montera 

 1. Montera de medföljande vägg-fästena 3-6 cm in från varje ända på plissén.
 2. Snäpp fast plisséskenan i fästena. 
 3. Justera linan efter önskat mått från golvet genom att öppna upp den vita plastdetaljen på linan och sedan klippa den efter önskat mått. 

OBS! Linan skall inte vara närmare än 150 cm från golvet  så att små barn ej kan komma åt lindan och skada sig. Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från produkten.

Nischmonterad 

Att mäta

I en nisch så rekommenderar vi att man drar bort 1 mm per sida. Vi drar sedan bort ytterligare 3 mm i produktionen (totalt 5 mm) för att underlätta monteringen.

Att montera

 1. Montera de medföljande fästena 3-6 cm in från kanten. 
 2. Snäpp fast plisséskenan i fästena.
 3. Justera linan efter önskat mått från golvet genom att öppna upp den vita plastdetaljen på linan och sedan klippa den efter önskat mått. 


OBS!
Linan skall inte vara närmare än 150 cm från golvet  så att små barn ej kan komma åt lindan och skada sig. Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från produkten.

Väggmonterad

Att mäta

När du mäter för en väggmonterad plisségardin som man oftast använder vid t ex mörkläggning för att plisségardinen ska täcka hela fönstret så rekommenderar vi att man lägger på 7 cm på vardera sida. Man får dock tänka på att plisségardinen kommer att komma ut en bit från väggen beroende på hur fönstret är monterat och hur karmen ser ut. 

Att montera 

 1. Montera de medföljande vägg-fästena 3-6 cm in från varje ända på plissén.
 2. Snäpp fast plisséskenan i fästena. 
 3. Justera linan efter önskat mått från golvet genom att öppna upp den vita plastdetaljen på linan och sedan klippa den efter önskat mått.

   

  OBS! Linan skall inte vara närmare än 150 cm från golvet  så att små barn ej kan komma åt lindan och skada sig. Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från produkten.

Nischmonterad 

Att mäta

I en nisch så rekommenderar vi att man drar bort 1 mm per sida. Vi drar sedan bort ytterligare 3 mm i produktionen (totalt 5 mm) för att underlätta monteringen.

Att montera

 1. Montera de medföljande fästena 3-6 cm in från kanten. 
 2. Snäpp fast plisséskenan i fästena.
 3. Justera linan efter önskat mått från golvet genom att öppna upp den vita plastdetaljen på linan och sedan klippa den efter önskat mått. 

OBS! Linan skall inte vara närmare än 150 cm från golvet  så att små barn ej kan komma åt lindan och skada sig. Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från produkten.

Väggmonterad

Att mäta

När du mäter för en väggmonterad plisségardin som man oftast använder vid t ex mörkläggning för att plisségardinen ska täcka hela fönstret så rekommenderar vi att man lägger på 7 cm på vardera sida. Man får dock tänka på att plisségardinen kommer att komma ut en bit från väggen beroende på hur fönstret är monterat och hur karmen ser ut. 

Att montera 

 1. Montera de medföljande vägg-fästena 3-6 cm in från varje ända på plissén.
 2. Snäpp fast plisséskenan i fästena. 
 3. Justera linan efter önskat mått från golvet genom att öppna upp den vita plastdetaljen på linan och sedan klippa den efter önskat mått.

   

  OBS! Linan skall inte vara närmare än 150 cm från golvet  så att små barn ej kan komma åt lindan och skada sig. Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från produkten.