Plisségardin

Hur du mäter och monterar.
– För ett perfekt resultat!

Väggmonterad 


Att mäta

Det finns lite olika saker att tänka på när du ska mäta för sin plisségardin. Detta är beroende av hur du har tänkt att montera den. Om det är en mörkläggande väv så är väggmontering det bästa alternativet, då det vid nischmontering kan bli en glipa mellan väven och fönsterkarmen. Detta problem kommer du runt genom att välja väggmontering och då lägga på ungefär 5 cm på vardera sida av fönstret. 

Att montera 

  1. Montera de medföljande vägg-fästena 3-6 cm in från varje ända på plissén.
  2. Snäpp fast plisséskenan i fästena.
    Tips! Om man monterar sin plissé i ett inåtgående fönster så kan man vända fästena så att man enklare kan ta lös plisséegardinen vid t.ex fönsterputsning. 
  3. Justera linan efter önskat mått från golvet genom att öppna upp den vita plastdetaljen på linan och sedan klippa den efter önskat mått. 

OBS! Linan skall inte vara närmare än 150 cm från golvet  så att små barn ej kan komma åt lindan och skada sig. Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från produkten.


Nischmonterad 


Att mäta

I en nisch så rekommenderar vi att man drar bort 1 mm per sida. Vi drar sedan bort ytterligare 3 mm i produktionen (totalt 5 mm) för att underlätta monteringen.

Att montera

  1. Montera de medföljande fästena 3-6 cm in från varje ända på plisségardinen. 
  2. Snäpp fast plisséskenan i fästena.
  3. Justera linan efter önskat mått från golvet genom att öppna upp den vita plastdetaljen på linan och sedan klippa den efter önskat mått. 

OBS! Linan skall inte vara närmare än 150 cm från golvet  så att små barn ej kan komma åt lindan och skada sig. Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från produkten.