Plisségardin

Hur du mäter och monterar.
– För ett perfekt resultat!

Det finns lite olika saker att tänka på när du ska mäta för din plisségardin. Detta är beroende av hur du har tänkt att montera den. Om det är en mörkläggande väv så är väggmontering det bästa alternativet, då det vid nischmontering kan bli en glipa mellan väven och fönsterkarmen. Detta problem kommer du runt genom att välja väggmontering och då lägga på ungefär 5 cm på vardera sida av fönstret. 

Nischmonterad 

Att mäta

 

 1. Börja med att mäta totala bredden i nischen. Räkna sedan bort 1 mm på vardera sida. Vi drar sedan bort 3 mm ytterligare i produktionen så totala avdraget blir 5 mm (2,5 mm per sida). 
 2. Mäta sedan ut höjden. När du beställer din plissé, välj då den höjd som ligger närmst när du räknar uppåt från dina mått (ex. Mäter du upp 192 cm, välj då 200 cm).  
 3. Bestäm vilken sida du ska ha reglaget på. 

Att montera

 

Så här gör du!

 1. Skruva fast fästena minst 5 cm in på den horisontella delen av nischen. 

  Obs! Kontrollera så att plisségardinen sitter nog långt ut så den inte tar i handtagen när den dras ned. 
 2. Klicka fast plisségardinen i fästena. 

  Obs! Linan skall inte vara närmare än 150 cm från golvet  så att små barn ej kan komma åt linan och skada sig. Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från produkten.

Väggmonterad 

Att mäta

 

 1. Börja med att mäta ut önskad bredd för plissén. Detta gör du på väggen ovanför fönstret. Tänk då på att 3 mm dras bort i produktionen. 
 2. Mäta ut önskad höjd. När du sedan beställer din plissé, välj då den höjd som ligger närmst när du räknar uppåt från dina mått (ex. Mäter du upp 192 cm, välj då 200 cm). 
 3. Bestäm vilken sida du ska ha reglaget på. 

Att montera

 

Så här gör du!

 1. Mät ut vart fästena ska sitta på väggen: 5 cm in på vardera sida av plisségardinen.
 2. Skruva fast väggfästena i väggen. Ifall Ni skall montera på gipsvägg använd rekommenderad plugg.
 3. Klicka fast plisségardinen i fästena. 

Obs! Linan skall inte vara närmare än 150 cm från golvet  så att små barn ej kan komma åt linan och skada sig. Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från produkten.