Rullgardiner

Att mäta och montera sin rullgardin. 
– Lättare än man tror!

Att mäta

Det finns lite olika saker att tänka på när man ska mäta för sin rullgardin. Detta är beroende av hur man har tänkt att montera den. Det vanligaste sättet att mäta är att använda sig av totalmått, vilket innebär rullgardinens totala bredd inklusive dess hållare.

Rullgardinens totalmått sträcker sig ungefär 2,5 cm per sida utöver vävmåttet (vävens bredd). För att minimera ljusinsläppet är det således viktigt man tar ut måttet några extra centimeter utöver fönstrets bredd.

OBS! Om man har tänkt att montera sin rullgardin i en nisch så rekommenderar vi att man drar bort 2,5 mm per sida (totalt 5 mm) från totalmåttet för att underlätta monteringen.

Att montera

Då väggfästet för sidan med kulkedjan ser annorlunda ut än det som saknar en kulkedja, är det viktigt att i första hand kontrollera så att du sätter de olika väggfästena på rätt sida. När du gjort detta kan du börja montera.

  1. Montera de båda konsollerna efter rullgardinens bredd.
  2. Skjut in rullgardinsbeslagen i spåren på konsollen.
  3. Montera kulkedjesträckaren på kulkedjan och skruva fast på väggen/fönsterkarmen så att kedjan blir ordentligt sträckt. Det är ytterst viktigt att kulkedjesträckaren används, så att ej små barn kan komma till skada om kulkedjan får hänga löst. OBS! Läs noga varningstexten innan ni avlägsnar den från kulkedjan.